0
0

Ще хвърлим поглед върху класовете при лаптопите, мониторите, компютрите и принтерите и ще обясним каква е разликата между тях.Компютър:

Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.

Лаптоп:

1. Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплея в работещо състояние.

2.  Няма липсващи елементи като лайсна на индикаторни диоди и др.; няма счупвания около портовете – липсващи парченца или малки пукнатини, които да нарушават естетическото и нормално ползване на артикула.

Монитори:

Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплей в работещ режим.

Принтери:

Работи според предназначението си, има наличен консуматив и е без забележки по тестово копие.

Таблети:

 1. Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, както по стъклото на екрана, така и по корпуса.
 2. Възможни са леки повърхностни и абсолютно незначителни драскотини, износвания, микро пукнатини и др.
Лаптопи

 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими, или виждащи се само под определен ъгъл, и/или само при определена осветеност.
 2. Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са абсолютно незначителни и/или трудно забележими като пукнатини, малки отчупени парченца и др.
 3. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.
 4. Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.

 Монитори:


Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по корпус и/или дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими, или виждащи се само под определен ъгъл, и/или само при определена осветеност.

Принтери:

 1. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и незначителни забележки при печат и/или по тестово копие, и/или по корпус.
 2. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и са възможни забележка/и при печат и/или по тестово копие.
 3. Възможни забележки по корпус като: липсващи или счупени участъци, пукнатини, коитонарушават естетическото ползване на артикула.

Таблети: 

Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, като при тях за разлика от Клас А има по-изразена, но въпреки това незначителна забележка.

Лаптопи:

 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.
 2. Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.Компютри:
 1. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележка/и по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.
 2. Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.

Монитори:

Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по корпус и/или дисплей, които са изразени и видими в работещ режим.

Принтери:

 1. Работи според предназначението си, има наличен консуматив и са възможни забележка/и при печат и/или по тестово копие.
 2. Възможни забележки по корпус като: липсващи или счупени участъци, пукнатини, които нарушават естетическото ползване на артикула.

Таблети:

Таблетите са с добър външен вид, като са възможни нормални следи от употреба, като при тях за разлика от Клас А минус забележката е лесно различима, но въпреки това, не пречи на нормалното функциониране на таблета.


Клас А/А минус/В неокомплектован

Терминът неокомплектован се използва, когато на монитор, лаптоп, компютър, сървър, принтер от съответния клас липсва(т) даден(и) компонент(и), които ограничават употребата му и трябва да се добави съответният компонент, за да може артикулът да има пълна функционалност.

Примери:

 • липсваща писалка на таблет;
 • липсващ адаптер;
 • липсващ HDD (твърд диск);
 • липсваща RAM (оперативна памет);
 • липсващо PSU (захранване);
 • липсваща клавиатура;
 • липсващи бутони на клавиатура
 • други.


Не са критерии и не се взимат под внимание:

 1. Всички компютри, лаптопи, монитори, принтери,  независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).
 2. Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.
 3. Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB, locked LPT1.
 4. Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.
 5. Забележки по дисплей в работещ режим, видими само под много голям ъгъл, както и следи от употреба по корпуса на монитор
 6. Различните вариации на QWERTY клавиатурите стига да не засягат основните символи на латински (букви и цифри).

Батерия на лаптоп

 • ОК батерия (OK) – позволява работа без адаптер (зарядно) мин. 1:30 часа. 
 • Слаба батерия (Weak) – позволява работа без адаптер (зарядно) до 15 мин.
 • Дефектна батерия (Defect) – позволява работа само с адаптер (зарядно).

Не са критерии и не се взимат под внимание:


Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът; дали режимът на пестене на електроенергия е включен; размера на паметта и на екрана; типа процесор и видеокарта; операционната система; енергопреносната мрежа; начина на поддържане на лаптопа от притежателя му; климатични условия като влажност, температура на въздуха и т.н.