Производител
339
124
162
10
84
259
332 22
436
75
12
446
327
263
20
81
131
164
365
165
294
28
462
166
444
167
2
83
170
449
322
171
362
229
437
148
176
402
347
4
1
406
181
182
184
7
3
338
273
6
274
275
357
474
241
42
242
5
187
217
80
243
188
416
189
50
280
464
281
71
382
158
132
190
19
152
450
191
192
282
11
15
213
153
246
194
195
345
247
196
249
197
16 1
343
199
116
215
284
336
251
465
25
557
202
204
390
31
337 70
206
254
207
344
43
209
41
Цена
лв. лв.
Според цената
1163 76
1105 88
1106 92
1107 93
1108 93
1109 93
1110 93
1111 93
1112 93
1113 93
1155 1
Състояние
1079
1078 93
Хард диск (GB)
174
333
2124
63
237
348
2121
282
3
1327
2003
2096
51
1944
2103
Дисплей
98
201
104
54
87
1962
Стандарт
24672
20077
24671
Клас
150
225
Разделителна способност (max)
572
1915
570
435
448
Пo предназначениe
1154
1162
Тип
1142
2002 69
3270
29776
3273
3272
3275
3274
3278
3783
3276
3269
3277
Вид
2000 +0
1991 +87
1407 +0
2094 +68
1406 +122
1404 +86
1516 +0
1405 +85
2990 +5
1303 +115
1304 +33
1427 +37
Oбороти
5392
1895
40082
2110
28977
9748
БДС
1818
Дължина
44075
18088
44425
34150
Интерфейс
41369
36181
35185
35228
35287
35059
46827
907
51690
51689
51691
51688
51693
51692
51700
51701
32332
46616
50531
51687
51686
1126
51733
51728
51730
51732
51729
51731
51712
51713
51708
51711
51709
51710
51323
51324
51321
51322
51707
51702
51704
51706
51703
51705
51695
51694
31963
51699
51696
51698
51697
31964
906
51715
51714
2132 28
905
2001 24
2005 17
37845
32094
43442
32177
35924
37844
908
982
984
1288
1862
31962
31961
909
42771
51725
51726
51724
51727
31966
51720
51721
31969
51718
51719
51723
51722
51737
51739
51734
51736
51738
51735
31960
32178
32185
32268
51716
51717
32180
51326
51325
Цвят
33067 2
1842
38195
41793
38194
50385
27323
41366
46619
1881
1826
2122
46828
31020
28790
2125
37319
1958
1916
46360
37944
38027
39426
46617
46618
50384
34079
32412 3
38055 1
35957 1
35186
37646 2
1960
1874
2767
592
454 12
553 3
480
476
605
442 4
465
464
478
621
557
432
439
589
590
551
463
441 3
568
552
593
587
451 4
449 20
554 4
639
563 1
497
556 8
500
471 1
549
583
550
579
598
Капацитет (Gb)
992
997
993
994
995
996
1049
999
1000
Тип на връзката
547
612
546
619
Размер (инча)
1015
1002
1026
1025
1007
1018
1022
1008
1019
1005
1017
1006
1027
1032
1031
981
983
1003
1001
1011
1004
1063
1023
1012
988
989
Изх. мощност, VA
50754
2923
3681
2963
2968
2918
2917
2969
2960
2962
2965
2924
2925
3760
2914
2927
2913
2964
2922
2915
2919
2926
2959
2961
2920
93 ПРОДУКТА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ КРИТЕРИИ
?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ

?
N
нов
N

НОВ
гарантирано от kozelat.com

ПОВЕЧЕ ЗА КЛАСОВЕТЕ