0
0

Новите промени по Наредба Н-18 за касовите апарати

Промените по Наредба Н-18 засягат всички фирми, опериращи на територията на България, които приемат плащания в брой. Това са около 440 000 регистрирани фискални устройства, половината от които вероятно трябва да се подменят, а на останалите да бъде актуализиран софтуерът, за да отговарят на новите изисквания.


Досега в търговските обекти (магазини), продажбите се въвеждаха (маркираха) в софтуер, а касовата бележка се набираше на бутоните на касовия апарат отделно. Това вече не е позволено.

Какво представляват промените по Наредба Н-18 от 2019 г. и засягат ли ме?


Подмяната е с цел фискалните устройства да започнат да подават в реално време към НАП информация за всяка издадена касова бележка. Сега честотата е веднъж месечно, но след като наредбата влезе в сила, информацията ще се подава на всеки 5 минути. Потребителите пък ще имат възможността да проверяват чрез разработено от НАП приложение дали касовите бележки, които получават, са реални. За целта те ще имат QR код. Това обаче ще стане възможно, след като минат всички срокове за подмяна или ъпдейт на фискалните апарати.

За да бъде пределно ясно, вече НЕ Е допустимо да се въвеждат (маркират) продажбите в Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), а касовата бележка да се отпечатва отделно (след въвеждане на сумата на ръка). СУПТО вече трябва да е свързано с Фискално устройств (ФУ) и да отпечатва автоматично касовата бележка.


  • Какво се променя?

За да спази новите изисквания, всеки търговец ще трябва да се свърже с производителите на касовите апарати, които използва, както и с обслужващите ги сервизи, за да разбере какви софтуерни и/или хардуерни промени са нужни. Производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажбите пък ще трябва да декларират пред приходната агенция, че продуктите им отговарят на изискванията на наредбата.


Официално, сроковете за промяна  са следните:

  • За фирмите, регистрирани по ДДС, срокът е 31.3.2019 г.

  • За фирмите, които не са регистрирани по ДДС, срокът е 30.6.2019 г.


ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА НАРЕДБА Н-18 може да свалите от бутона тук ---> НАРЕДБА Н-18


Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)