ВЪПРОС: Защо нямам касов бон за плащане в брой с наложен платеж на куриера?

ОТГОВОР: Това е наложен платеж чрез пощенски паричен превод и предоставя възможност за издаване на фактура без касов бон.
Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби - (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“
Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава от задължението да се издава фискална касова бележка е плащането към търговеца да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е куриера.

Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

За направеното от клиента плащане куриера издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.


ВЪПРОС: Какво точно получава клиентът при покупка на компютър или лаптоп с инсталирана операционна система?

ОТГОВОР:

- Предварително инсталирана операционна система Microsoft Windows, заедно с нужните драйвери за съответния хардуерен продукт;

- Предварително инсталирана антивирусна програма на Microsoft;

- Recovery image на скрит партишън, разположен на твърдия диск; (при желание на клиента);

- Необходимата правна документация, удостоверяваща лиценза на съответния софтуерен продукт – DVD media и/или Recovery Image, COA стикер, Фактура;

- Предварително инсталирани други програмни продукти. (Например – Microsoft Office 30 days Trial)


ВЪПРОС: Искам да си закупя само лиценз за операционна система и да го използвам на мой компютър. Има ли такава възможност?

ОТГОВОР: Не. Лицензите, които се предлагат по програмата MAR, са ОЕМ, което означава, че те задължително трябва да бъдат придобити заедно със съответен хардуерен продукт, на който са предварително инсталирани. Лицензът не е отделен продукт и не може да бъде продаван самостоятелно.


ВЪПРОС: Възможно ли е да се върнат компютрите, които сме закупили от Вас, за лицензиране?

ОТГОВОР: Не, това не е възможно. Лицензите са ОЕМ и се продават задължително заедно с хардуера, като представляват неразделна част от него. Лицензът не е отделен продукт и не може да бъде продаван самостоятелно или добавян към вече закупен хардуер.


ВЪПРОС: Възможно ли е да се ползва Windows Home операционна система за корпоративни/бизнес цели в офиса?

ОТГОВОР: Да, възможно е. Името Home идва от това, че тя е ориентирана към домашни потребители, но не я прави нелегална за ползване в офиса.


ВЪПРОС: Извършвате ли доставка в чужбина?

ОТГОВОР: За момента доставката до чужбина се извършва по индивидуална поръчка. Свържете се с нас, за да го уточним.